Helmonders
Eregalerij van Markante Helmonders
Bekende Helmonders die niet meer onder ons zijn. Dat is het onderwerp van de foto-expositie die op zaterdag 24 november 2013 officieel is onthuld.
Het gaat om een permanente expositie in de Kamstraat. Er is gekozen voor een mix van bestuurders en volkse mensen.
  
  
  
  

  
Sporters
Ere Galerij Helmondse sporters
Toen de Openlucht Galerie Helmond was opgericht, was de doelstelling een galerie van Helmondse sporters, die internationaal successen behaald hadden, in de Kamstraat te presenteren.
Wethouder P. Tielemans van Kunst en Cultuur en wethouder Houthooft-Stockx van centrumzaken hebben deze presentatie - en daarmee de Openlucht Galerie in de Kamstraat - geopend op zaterdag 11 februari 2007.
  
  
  
  

  
Kanaal sluis 7-8
Dwars door Helmond loopt de Zuid-Willemsvaart of, zoals de Helmonders zeggen, ‘de knaal’. Het water dat Helmond én de Helmonders sinds 1823 scheidt maar ook bindt.
De Helmondse kunstenaar Robin Heller tekende de meest kenmerkende gebouwen, bruggen en locaties aan de Zuid-Willemsvaart, van de Julianabrug tot aan de spoorbrug in het centrum van Helmond.
  
  

  
  

  
Tekst Getekend
365-dagen-project
Tekst getekend is een project van Sandra van den Berg en Maartje Vos-Swinkels. Een jaar lang illustreerde Sandra elke dag een tekst van Maartje. Een deel van deze 365 afbeeldingen maakt onderdeel uit van de Openlucht Galerie.
  
  
  
  

  
Markt
Weekmarkt in de jaren '60 en '70.
Omdat Het Hool sterk verwant is aan de zaterdagse weekmarkt heeft de stichting foto's uit de jaren zestig en zeventig opgehangen in Het Hool.
De opening werd op 12 april 2007 verricht door wethouder Seyit Yeyden, samen met Piet van der Heijden, al 71 jaar marktkoopman in Helmond.
Vanwege het succes is deze tentoonstelling voor de tweede maal opgehangen.
  
  
  
  

  
Het Speelhuis
Van 't Speelhuis tot Speelhuis
Helmond had in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw behoefte aan een nieuw theater ter vervanging van het Kunstcentrum (Sobriëtas) aan de Molenstraat. Door de sloop van het Zusterklooster aan de Markt was er een ideale locatie ontstaan.
Het gemeentebestuur gaf opdracht aan aan architect Piet Blom om een ontwerp hiervoor te maken. Bij "'t Speelhuis" werden ook 18 kubuswoningen gebouwd.
  
  
  
  

  
Annexatie
Helmond annexeerde Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis.
Groot Helmond is vanaf 1 januari 1968 een feit. Op 17 september 1967 viel de hamer in de Eerste kamer van de Staten Generaal in Den Haag. De overgrote meerderheid van de Senaat gaf haar goedkeuring aan de door de minister van Binnenlandse Zaken mr. H. Beernink voorgestelde grenswijzigingen.
  
  
  

  
Avondvierdaagse
Helden in wandelschoenen
De stichting OGH wilde in hun expositieruimte de organisatie van de Helmondse Avondvierdaagse eren voor hun inspanningen ieder jaar. Daarom werden een aantal foto's uit het archief van fotopersbureau Van de Meulenhof uit de jaren zestig en zeventig opgezocht die een mooi overzicht gaven van de eerder gelopen Avondvierdaagsen.
  
  

  
  
rotere kaart weergeven

  
Beelden
Beelden in het buitengebied
Om meer Helmonders kennis te laten maken met beeldende kunst in het Helmondse buitengebied werden een groot aantal beelden vastgelegd op de plaat.
  
  
  
  

  
Carnaval
Carnaval in Helmond in de 60'er jaren.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Helmondse carnavalsoptochten werd in 2010 in Het Hool een overzicht getoond van de Helmondse optochten in de zestiger en zeventiger jaren. De tentoonstelling werd op 31 januari door Prins Briek XXXVII op carnavalistische wijze geopend.
  
  
  
  

  
Didas
Ik heet Didas
Op zaterdag 23 februari 1985 opende wethouder Meijer de tentoonstelling "Ik heet Didas" in Galerie ID, waar Pierre van de Meulenhof exposeerde met foto's van de failliete fabriek van Diddens en van Asten. De foto's werden gemaakt één maand nadat de fabriek gesloten was en alles was gebleven zoals de arbeiders het verlaten hadden voordat het bedrijf opgehouden was te bestaan.
  
Kanaaldijk
  

  
Erfgoedtiendaagse
Vrouwen in Helmondse fabrieken tussen 1925 en 1965
Helmond was in de 20e eeuw lange tijd een echte fabrieksstad. Rokende schoorsteenpijpen en grote groepen werkvolk vormden hiervan de illustratie. Onder de fabrieksarbeiders waren ook heel wat vrouwen. Dat waren vooral meisjes, want gehuwde vrouwen hoorden thuis te zijn en zeker niet in "het" fabriek.
  
  
  
  

  
Industrie
Expositie industrieel erfgoed

  
  

  
  

  
Kasteeltuin
Festivals in beeld
Om het jaarlijks vierende Artimond te ondersteunen op de weg er naar toe heeft de stichting foto's uit de voorbije jaren opgezocht en in de aanloop naar het Kasteel onder de Traverse, aan de Smalle Haven, tentoongesteld.
  
  

  
Kermis
Nostalgie van kermis vieren
Tijdens de voorjaarskermis van 2010 is op het Speelhuisplein een fototentoonstelling ingericht over de Helmondse kermisgeschiedenis van 1964 tot 2007.
  
  
  
  

  
Martin Parr
Fotoworkshops Gemeentemuseum
Van 24 april tot 5 juni 2012 bezochten zo’n 1000 scholieren uit leerjaar twee van het Voortgezet Onderwijs in Helmond de tentoonstelling van Parr. Aansluitend aan het museumbezoek namen de scholieren deel aan een fotoworkshop in het Kunstkwartier.
Een selectie van de winnende klassenfoto’s – gekozen door de leerlingen zelf - zijn tentoongesteld van 27 juni tot 16 september 2012.
 
  

  
San Marcos
Helmond en San Marcos
Helmond heeft al 25 jaar een stedenband met San Marcos in Nicaragua. De stad, met een kleine bebouwde kom en een uitgestrekt arm buitengebied, telt 33.000 inwoners. Initiatieven van groepen mensen in San Marcos, omhun levensomstandigheden te verbeteren, zijn en worden door velen in Helmond ondersteund.
  
  
  
  

  
Scouting
80 Jaar Scouting in Helmond
De galerie geeft een beeld van vele scoutinggroepen die in het verleden in Helmond actief waren en van de huidige groepen die in Helmond actief zijn.
Er zijn foto's uit de jaren dertig van de vorige eeuw tot nu te zien. De aanleiding is het 80-jarig jubileum van Scouting in de regio Helmond. Op 15 oktober 1930 ging, op initiatief van Deken Rath de Canisiusgroep in Helmond van start.
  
  

  
Sinterklaas
Nostalgische Sinterklaasintochten

  
  

  
Sport
  
  
  

  
Wielrennen
Wielrenverleden van Helmond

  
  

  
  

  
Dierenbuurt
Herinnering aan de Dierenbuurt
De Dierenbuurt is ontstaan tussen de 1e en 2e Wereldoorlog. Als gevolg van herstructurering van de binnenstad werd in het begin van de 21e eeuw driekwart van de woningen gesloopt. Er kwamen nieuwe woningen en de buurt kreeg ook een nieuwe naam: Vossenberg.
Deze galerie is een initiatief van de Wijkvereniging Binnenstad en Stichting Woonpartners.
  
  
  
  

  
Industrieel verleden 1
Bijzondere beelden van het industriële verleden van Helmond
In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de geschiedenis van de Helmondse industrie tentoongesteld. Als eerste zijn nu de alleroudste foto's aan de beurt.
Deze zijn gemaakt tussen 1890 en 1935.
Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het verhaal van de Helmondse industrie.

  
  

  
  

  
Industrieel verleden 2
Bijzondere beelden van het industriële verleden van Helmond.
In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de geschiedenis van de Helmondse industrie tentoon- gesteld. Als tweede zijn nu de foto's aan de beurt over de periode 1946-1965.
Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het verhaal van de Helmondse industrie.
  
  

  
  

  
Industrieel verleden 3
Bijzondere beelden van het industriële verleden van Helmond.
In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de geschiedenis van de Helmondse industrie tentoon- gesteld. Als derde zijn nu de foto's aan de beurt over de periode 1960-1970.
Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het verhaal van de Helmondse industrie.
  
  

  
  

  
Lightspace in pictures
De mens in het hart van het kunstwerk
Het kunstwerk 'Lightspace' is gemaakt door kunstenaar Rob Sweere en is bedoeld om mensen centraal te stellen in het hart van het kunstwerk.
Sweere zag dat in het centrum van Helmond veel kunstwerken op een sokkel staan. Als reactie hierop maakte hij een kunstwerk met een lege sokkel. Het kunstwerk is pas volledig als er iemand op de sokkel staat.
  
  
  
  

  
Onthaw ut Hellemonds
 
In de vitrines staan 22 typisch Helmondse woorden met een bijpassende prent.
De expositie is gebaseerd op "ut pruufskrift" waarmee Louis van de Werff in 2009 promoveerde aan de "Kijologische Hogeskool".
Met deze expositie wordt het Helmondse dialect levend gehouden.
  
  
  
  

  
Museum Helmond
De collectie van Museum Helmond is van en voor alle Helmonders.
We zijn trots op de unieke Helmondse collecties en dat willen we graag met u delen. Stichting Openlucht Galerie Helmond nodigde 15 Helmonders uit om hun favoriete kunstwerk te kiezen uit de 8000 kunstwerken en objecten uit het depot van Museum Helmond en daarmee te poseren.
    
  
  
  

  
Helmond: een eeuw auto-industrie
Wat heeft Helmond aan auto-industrie vanaf 1919? Meer dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Natuurlijk is de Automotive Campus met haar vele bedrij- ven intussen een begrip in de autowereld. Met o.a. de firma Lightyear die hier de eerste familieauto op zonne-energie gaat produceren. Eraan vooraf ging de komst van Volvo Car in 1975. En een eeuw gele- den maakte de familie Van der Meulen-Ansems al vrachtwagens en opleggers in de Kerkstraat.
  
  
  
  

  
Ode van Helmond aan
Lucas Gassel

In 5 grote vitrines wordt het volgende tentoongesteld:
1. Het verhaal van de muurschildering op kopgevel van de bibliotheek.
2. De tijdlijn van het leven van Lucas Gassel met portret jong en oud.
3. Uitleg over zijn schilderkwaliteiten.
4. Het schilderij Het offer van Abraham nader ontleed.
5. Allerlei activiteiten waarmee Helmond een ode brengt aan Lucas Gassel.
  
  
  
  
bord:

  
Industrieel verleden 4
Bijzondere beelden van het industriële verleden van Helmond.
In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de geschiedenis van de Helmondse industrie tentoon- gesteld. Als vierde zijn nu de foto's aan de beurt over 7 nog bestaande bedrijven.
Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het verhaal van de Helmondse industrie.
  
  

  
  

  
Helmond …
van Lucas Gassel tot nu

Lucas Gassel van Helmont: hij werd geboren rond 1488 en overleed te 1569 te Brussel. Vanwege zijn 450e stervensjaar gedenkt Helmond haar 16e eeuwse schilder, de meester van het landschap.
In een twintigtal platen wordt die ontwikkeling geschetst, met plattegron- den, kaartmateriaal, schetsen van de Markt, enzovoorts. Het pijltje onder in de tijdbalk duidt het jaartal van de prent aan.
  
  
  
  

  
Helmondse Musical in beeld
De Helmondse Musical is sinds 2014 een begrip. Om de 2 jaar wordt deze opgevoerd in Het Speelhuis. In minimaal 10 uitverkochte opvoeringen genieten duizenden liefhebbers van het typisch Helmondse verhaal en onze talenten qua toneel, dans en muziek. Intussen zagen 3 musicals het licht: de eerste was over onze voetbalheld Berry van Aerle, de tweede over “Het verhaal van de Knaal” en de derde over “De uitvinders van het Trainingspak”.
  
  
  
  

   Mensen maken Helmond
Deze 15 inwoners zijn aangedragen door allerlei organisaties in Helmond. Zij vertegenwoordigen de duizenden vrijwilligers die zich dagelijks voor Helmond inzetten.
Opening door burgemeester Elly Blanksma, op maandag 22 januari 2021 om 20.00 uur. Te zien op het YouTube kanaal van LEVgroep.
  
  
  
  

   Mensen maken Helmond
Deze 15 inwoners zijn aangedragen door allerlei organisaties in Helmond. Zij vertegenwoordigen de duizenden vrijwilligers die zich dagelijks voor Helmond inzetten.
Opening op donderdag 3 februari 2022 om 16.00 uur.
  
  
  
  

  
Museum Helmond
De collectie van Museum Helmond is van en voor alle Helmonders.
We zijn trots op de unieke Helmondse collecties en dat willen we graag met u delen. Stichting Openlucht Galerie Helmond nodigde 15 Helmonders uit om hun favoriete kunstwerk te kiezen uit de 8000 kunstwerken en objecten uit het depot van Museum Helmond en daarmee te poseren.
  
  
  
  

  
Helmonders
Ere Galerij van Markante Helmonders
Bekende Helmonders die niet meer onder ons zijn. Dat is het onderwerp van de foto-expositie die op zaterdag 24 november 2013 officieel is onthuld.
Het gaat om een permanente expositie. Er is gekozen voor een mix van bestuurders en volkse mensen.

Op 15 oktober 2022 is de Ere Galerij van Markante Helmonders verplaatst van de Kamstraat naar Kanaaldijk N.W. en Kasteellaan.
  
  

  
  

  
De Onderstroom
Alle foto's zijn in Helmond gemaakt. Weet je waar?
Initiatiefnemer Peter Vermeulen is de fotograaf en Paul de Maat is het vaste fotomodel. Het zijn foto's van eenvoudige theatrale handelingen in een maatschappelijke setting. Tragikomische surreële beelden verwijzend naar onze maatschappelijke werkelijkheid.
Door de wisselwerking tussen landschap en theater ontstaat er een nieuwe associatieve kijkervaring.
Kun jij deze associatie ook duiden?
  
  
  
  

  
Annatheater
centrum voor podiumkunsten

Het Annatheater is al 20 jaar een professioneel klein theater met een groot podium, waarop altijd van alles te doen is. Het Annatheater heeft ook een eigen toneelgezelschap, "Vreemd Beest" geheten. En er is ook een fameuze jeugdtheaterschool, die aan de lopende band schitterende voorstellingen op de planken zet. En dit alles onder de bezielende en ervaren leiding van Lavínia Germano.
  
  
  
  

  
Uniformen
Helmond is meerdere muziekkorpsen, fanfares of harmonieën rijk, zoals het Helmonds Muziek Corps, Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia, Harmonie Amicitia, Fanfare de Vooruitgang en Muziekvereniging Unitas. Elk met muzikanten van jong tot oud, met eigen geschiedenis, een vaandel, tamboer-maitre én een eigen uniform.
Op de foto's zijn per corps 3 leden in hun uniform geportretteerd, met vaandel of met muziekinstrument.