Commissie

Selectie topsporters

Een speciale commissie beoordeelt welke topsporter in aanmerking komt voor opname in deze eregalerie. Deze commissie bestaat uit de volgende leden: Fieke van Griensven-Boekhorst, Ad van Ham en Wim Raaijmakers (vanuit het bestuur).

De commissie hanteert de volgende beoordelingscriteria:

Selectie markante Helmonders

Het stichtingsbestuur beoordeelt of de “Helmonder” voldoende markant was om te worden opgenomen in deze eregalerie. Hierbij gelden de volgende beoordelingscriteria: