Ons doel

Het doel van Openlucht Galerie Helmond

De stichting “Openlucht Galeries Helmond” is opgericht op 22 december 2005, zonder winstoogmerk. Zij heeft als doel om de stad Helmond en met name Helmonds Centrum aantrekkelijker en levendiger te maken. Hiervoor hangen galerieën met daarin foto-exposities op meerdere plaatsen in de openbare ruimte.

Deze exposities bevatten een breed scala aan onderwerpen, zoals onze sporthelden en markante Helmonders, artistiek-culturele, cultuurhistorische, educatieve en sociaal-maatschappelijke onderwerpen en activiteiten.  Zodoende kan iedereen in het publieke domein zien waar we als stad trots op zijn.
De stichting onderhoudt en beheert deze galerieën. Bij het organiseren van nieuwe exposities wordt uitdrukkelijk gekozen voor het leggen van verbindingen met andere organisaties in de stad. Zodoende biedt de stichting ook een “uithangbord” aan anderen.