Archief

Deze 15 inwoners zijn aangedragen door allerlei organisaties in Helmond. Zij vertegenwoordigen de duizenden vrijwilligers die zich dagelijks voor Helmond inzetten.
Opening op donderdag 3 februari 2022 om 16.00 uur.

Deze 15 inwoners zijn aangedragen door allerlei organisaties in Helmond. Zij vertegenwoordigen de duizenden vrijwilligers die zich dagelijks voor Helmond inzetten.
Opening door burgemeester Elly Blanksma, op maandag 22 januari 2021 om 20.00 uur. Te zien op het YouTube kanaal van LEVgroep.

De Helmondse Musical is sinds 2014 een begrip. Om de 2 jaar wordt deze opgevoerd in Het Speelhuis. In minimaal 10 uitverkochte opvoeringen genieten duizenden liefhebbers van het typisch Helmondse verhaal en onze talenten qua toneel, dans en muziek. Intussen zagen 3 musicals het licht: de eerste was over onze voetbalheld Berry van Aerle, de tweede over “Het verhaal van de Knaal” en de derde over “De uitvinders van het Trainingspak”.

Lucas Gassel van Helmont: hij werd geboren rond 1488 en overleed te 1569 te Brussel. Vanwege zijn 450e stervensjaar gedenkt Helmond haar 16e eeuwse schilder, de meester van het landschap.
In een twintigtal platen wordt die ontwikkeling geschetst, met plattegron- den, kaartmateriaal, schetsen van de Markt, enzovoorts. Het pijltje onder in de tijdbalk duidt het jaartal van de prent aan.

Bijzondere beelden van het industriële verleden van Helmond.

In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de geschiedenis van de Helmondse industrie tentoon- gesteld. Als vierde zijn nu de foto’s aan de beurt over 7 nog bestaande bedrijven.
Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het verhaal van de Helmondse industrie.

Wat heeft Helmond aan auto-industrie vanaf 1919?

Meer dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Natuurlijk is de Automotive Campus met haar vele bedrij- ven intussen een begrip in de autowereld. Met o.a. de firma Lightyear die hier de eerste familieauto op zonne-energie gaat produceren. Eraan vooraf ging de komst van Volvo Car in 1975. En een eeuw gele- den maakte de familie Van der Meulen-Ansems al vrachtwagens en opleggers in de Kerkstraat.

De collectie van Museum Helmond is van en voor alle Helmonders.

We zijn trots op de unieke Helmondse collecties en dat willen we graag met u delen. Stichting Openlucht Galerie Helmond nodigde 15 Helmonders uit om hun favoriete kunstwerk te kiezen uit de 8000 kunstwerken en objecten uit het depot van Museum Helmond en daarmee te poseren.

In de vitrines staan 22 typisch Helmondse woorden met een bijpassende prent.
De expositie is gebaseerd op “ut pruufskrift” waarmee Louis van de Werff in 2009 promoveerde aan de “Kijologische Hogeskool”.
Met deze expositie wordt het Helmondse dialect levend gehouden.

De mens in het hart van het kunstwerk

Het kunstwerk ‘Lightspace’ is gemaakt door kunstenaar Rob Sweere en is bedoeld om mensen centraal te stellen in het hart van het kunstwerk.
Sweere zag dat in het centrum van Helmond veel kunstwerken op een sokkel staan. Als reactie hierop maakte hij een kunstwerk met een lege sokkel. Het kunstwerk is pas volledig als er iemand op de sokkel staat.

Bijzondere beelden van het industriële verleden van Helmond.

In deze openluchtexpositie wordt steeds een andere periode uit de geschiedenis van de Helmondse industrie tentoon- gesteld. Als derde zijn nu de foto’s aan de beurt over de periode 1960-1970.
Elke foto vertelt een eigen verhaal en samen vertellen ze het verhaal van de Helmondse industrie.