Ontstaan

Ontstaan van Openlucht Galerie Helmond

In het jaar 2005 startte het gemeentelijke project “Kwaliteitsimpuls Centrum Helmond”. Het gehele Centrum ging letterlijk en figuurlijk op de schop met het doel dit meer kwaliteit te geven en aantrekkelijker te maken. Bij de voorbereiding en uitvoering van dit meerjarige project speelden Centrum Management Helmond en Jan Verspaget een hoofdrol. In fases werd zo’n beetje het complete Centrum vernieuwd: de bestrating en verlichting, het groen, bankjes, prullenbakken en op veel plekken kwamen kunstobjecten.

Bij bepaalde locaties was behoefte aan een extra impuls, zoals in de Kamstraat, ’t Hool, later gevolgd door het Piet Blom Plein (paalwoningen) en onder de viaducten van de Luchtbrug / Kasteel Traverse.
In diezelfde tijd speelde in Eindhoven het initiatief om de Helmondse voetballer Willy van der Kuijlen daar te eren met een standbeeld. Dat initiatief prikkelde een aantal Helmonders om Helmondse topsporters juist in Helmond te eren. Zodoende ontstond het idee om in de Kamstraat een eregalerie te maken waar alle gestopte Helmondse topsporters permanent te bewonderen zijn.

Om dit goed te verankeren richtten de initiatiefnemers de Stichting Openlucht Galeries op. Het oprichtingsbestuur bestond uit de volgende leden: Pierre van Duppen, Pierre van de Meulenhof, Tjeu de Wit en Eugène van Thiel (vanuit de toenmalige Sportraad). De realisering van de eerste galeries in de Kamstraat en ’t Hool werd financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Helmond, de Rabobank, stichting Woonpartners, en de Wethouder van Deutekom stichting. Daarna is de stichting OGH opgenomen in het jaarlijkse subsidieprogramma van de Gemeente Helmond. Zodoende kon het aantal galerieën worden uitgebreid en zijn er middelen om met enige regelmaat nieuwe exposities te realiseren.