De Galeries

In 5 grote vitrines wordt het volgende tentoongesteld:

1. Het verhaal van de muurschildering op kopgevel van de bibliotheek.
2. De tijdlijn van het leven van Lucas Gassel met portret jong en oud.
3. Uitleg over zijn schilderkwaliteiten.
4. Het schilderij Het offer van Abraham nader ontleed.
5. Allerlei activiteiten waarmee Helmond een ode brengt aan Lucas Gassel.

Van 't Speelhuis tot Speelhuis
Alle foto's zijn in Helmond gemaakt. Weet je waar?

Initiatiefnemer Peter Vermeulen is de fotograaf en Paul de Maat is het vaste fotomodel. Het zijn foto’s van eenvoudige theatrale handelingen in een maatschappelijke setting.
Tragikomische surreële beelden verwijzend naar onze maatschappelijke werkelijkheid.
Door de wisselwerking tussen landschap en theater ontstaat er een nieuwe associatieve kijkervaring.
Kun jij deze associatie ook duiden?

Ere Galerij van Markante Helmonders

Helmond is meerdere muziekkorpsen, fanfares of harmonieën rijk, zoals het Helmonds Muziek Corps, Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia, Harmonie Amicitia, Fanfare de Vooruitgang en Muziekvereniging Unitas. Elk met muzikanten van jong tot oud, met eigen geschiedenis, een vaandel, tamboer-maitre én een eigen uniform.
Op de foto’s zijn per corps 3 leden in hun uniform geportretteerd, met vaandel of met muziekinstrument.

Ere Galerij Helmondse sporters

Toen de Openlucht Galerie Helmond was opgericht, was de doelstelling een galerie van Helmondse sporters, die internationaal successen behaald hadden, in de Kamstraat te presenteren.
Wethouder P. Tielemans van Kunst en Cultuur en wethouder Houthooft-Stockx van centrumzaken hebben deze presentatie – en daarmee de Openlucht Galerie in de Kamstraat – geopend op zaterdag 11 februari 2007.