Groot Helmond is vanaf 1 januari 1968 een feit. Op 17 september 1967 viel de hamer in de Eerste kamer van de Staten Generaal in Den Haag. De overgrote meerderheid van de Senaat gaf haar goedkeuring aan de door de minister van Binnenlandse Zaken mr. H. Beernink voorgestelde grenswijzigingen.