De Dierenbuurt is ontstaan tussen de 1e en 2e Wereldoorlog. Als gevolg van herstructurering van de binnenstad werd in het begin van de 21e eeuw driekwart van de woningen gesloopt. Er kwamen nieuwe woningen en de buurt kreeg ook een nieuwe naam: Vossenberg.
Deze galerie is een initiatief van de Wijkvereniging Binnenstad en Stichting Woonpartners.