Lucas Gassel van Helmont: hij werd geboren rond 1488 en overleed te 1569 te Brussel. Vanwege zijn 450e stervensjaar gedenkt Helmond haar 16e eeuwse schilder, de meester van het landschap.
In een twintigtal platen wordt die ontwikkeling geschetst, met plattegron- den, kaartmateriaal, schetsen van de Markt, enzovoorts. Het pijltje onder in de tijdbalk duidt het jaartal van de prent aan.